Zwierzęta

Czy delfiny potrafią mówić?

Nie od dzisiaj wiadomo o tym, że delfiny rozwinęły własny system komunikowania się. Badacze po raz pierwszy w historii użyli podwodnych mikrofonów, rejestrując w ten sposób dialog pomiędzy dwoma delfinami.

Jedyny w swoim rodzaju system porozumiewania się u delfinów został wykształcony w wyniku ewolucji tego gatunku wodnych ssaków. To różnego typu dźwięki przypominające piski czy gwizdy. Przy ich pomocy delfiny mogą okazywać wiele stanów emocjonalnych, w tym smutek, radość i złość. Ponadto, delfiny są w stanie także komunikować swoje potrzeby, między innymi niechęć do zabawy.

Te bardzo inteligentne ssaki zbudowały system porozumiewania się, w którym oprócz słów, pojawiają się całe zdania o różnej częstotliwości i głośności. Dzięki temu rozmowy pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami tego gatunku przypominają dialog prowadzony pomiędzy dwoma osobami. Naukowcy z rezerwatu Karadag w Teodozji zarejestrowali rozmowę pomiędzy dwoma delfinami butlonosymi o wdzięcznych imionach Jan i Yash. Zwierzęta zachowywały się zupełnie, jak ludzie siedzący obok siebie w kawiarni czy w restauracji. Każdy z nich ze skupieniem wysłuchiwał tego, co miała do powiedzenia druga strona, a także odpowiadał swojemu rozmówcy.

Delfiny i prowadzone przez nich rozmowy

Wymiana dźwięków pomiędzy Janem i Yashem dowodzi tego, że delfiny mają zwyczaje przypominające zachowania ludzkie. Każdy wydawany przez nich odgłos różni się od innych, zarówno pod względem długości, jak i częstotliwości. Piski i gwizdy mogą przypominać ludzką mowę. Delfiny wypowiadają się naprzemiennie. Poza tym bardzo uważnie wsłuchują się w każde zdanie wypowiadane przez swojego inlokutora. Mowa delfinów ma wiele cech odpowiadających innym systemom porozumiewania się. Te inteligentne ssaki stworzyły język o spójnych elementach, co dowodzi tego, że są one w stanie komunikować się ze sobą tworząc pełne zdania, zbudowane ze starannie dobranych słów. Nie są to pojedyncze komunikaty, jak ma to miejsce w przypadku innych dziko żyjących zwierząt.

Można wysnuć wniosek, że w ciągu 25 milionów lat ewolucji, te morskie ssaki zdołały wykształcić większy i znacznie bardziej złożony mózg niż ludzki. Naukowcom udało się odkryć to, że delfiny często pytają siebie nawzajem, czy mają jedzenie. Niektóre wydają proste polecenia np. pospiesz się, inne informują o tym, gdzie się znajdują – np. jestem razem z resztą stada.

Złożony system komunikacji występujący u delfinów, można porównać z ludzką mową. Te bardzo inteligentne, morskie ssaki wykształciły własny język, w którym pojawiają się nie tylko pojedyncze słowa, ale również całe zdania.

Powiązane artykuły

Back to top button