Zwierzęta

Czy żółwie potrafią słyszeć?

Miłośnicy żółwi hodowlanych, a także tych żyjących na prawie wszystkich kontynentach i w oceanach, z wyjątkiem Antarktydy, zastanawiają się, czy gady są wyposażone w narząd słuchu? Okazuje się, że żółwie wodne lądowe i stepowe, doskonale odbierają dźwięki z otoczenia.

Żółwie są niezwykłymi gadami. Współcześnie występuje około 350 ich gatunków. Wśród nich niektóre zamieszkują strefę umiarkowaną. Żółwie pustynne i stepowe często zapadają w sen letni, aby przetrwać najgorętsze miesiące, bez potrzeby zdobywania wody i pożywienia. Te niezwykłe gady upodobały sobie różnorodne środowiska i świetnie dopasowując się do trudnych warunków otoczenia. Zajmują one wody mórz i oceanów, sawanny, lasy, bagna, pustynie, stepy, a także tereny półpustynne.

Żółwie są wyposażone w pancerz, który okrywa ich kości. Niektóre z gatunków dożywają nawet 80 do 100 lat. Gady żyjące w wodzie są w stanie wytrzymać nawet kilka godzin bez potrzeby zaczerpywania oddechu. Warunkiem przetrwania każdego gatunku żółwia są wyostrzone zmysły. Zwierzęta te bez trudu odróżniają kolory, mają bardzo czuły węch, a także świetny wzrok i doskonale rozwinięty słuch. Ponadto, większość gatunków żółwi ma czuły zmysł dotyku. Dzięki temu natrafiając na zagrożenie w postaci drapieżnika lub różnych przeszkód, mogą bardzo szybko schować się w swojej skorupie, zabezpieczając ciało przed skaleczeniem i urazami.

Narząd słuchu u żółwi – zmysł wykrywający potencjalne zagrożenie

Żółwie lądowe i stepowe poruszają się dość ociężale. Wynika to przede wszystkim z ich dużego, ciężkiego pancerza, który utrudnia szybkie bieganie i uniemożliwia dynamiczną zmianę kierunku w trakcie ewentualnego pościgu. Poza tym, większość żółwi, które tracą równowagę i przewracają się do góry nogami, ma trudność z powrotem do właściwej pozycji ciała. Dlatego też zmysłem wykrywającym potencjalne zagrożenie u tych niezwykłych gadów, jest rewelacyjny słuch. Żółwie mogą zlokalizować niepokojące dźwięki, nawet z odległości kilkunastu metrów. Bez trudu wykrywają one podejrzane szelesty czy też kroki informujące o zbliżaniu się drapieżnika.

Aparat słuchu u żółwia jest bardzo dobrze wykształcony. Składa się on z ucha środkowego i wewnętrznego. Gady pozbawione są ucha zewnętrznego. Żółwie rewelacyjnie odbierają niskie częstotliwości. Bez problemu potrafią one zlokalizować dźwięki na poziomie 100 do 700 Hz. Częstotliwość ta jest niewykrywalna dla ludzkiego ucha. Doskonale rozwinięty słuch mają żółwie skrytoszyjne– łacińska nazwa Cryptodira.

Perfekcyjny słuch, a także bardzo dobry węch i wzrok, pomaga żółwiom przetrwać w obliczu zagrożenia, szczególnie jeśli żyją one w otoczeniu znacznie większych od siebie drapieżników. Brak ucha zewnętrznego nie przeszkadza żółwiom w odbieraniu dźwięków, nawet o bardzo niskiej częstotliwości.

Powiązane artykuły

Back to top button